Stawy Milickie i ich turystyczny potencjał

Stawy Milickie są atrakcyjnym celem wycieczki dla miłośników natury, pięknych widoków oraz aktywnego wypoczynku. To najpiękniejszy kompleks stawów, jakimi może się pochwalić Dolina Baryczy oraz miejsce, które swym niezwykłym charakterem może oczarować każdego.

Co warto wiedzieć na temat Stawów Milickich? Jakie atrakcje czekają tu na gości?

Stawy Milickie są największym zespołem stawów rybnych na terenie środkowej Europy. Ich powstanie wiąże się z działalnością cystersów, którzy pojawili się w rejonie Milicza na przełomie XII i XIII wieku.

To oni zaczęli zakładać stawy rybne, które z czasem zajęły spory obszar po obu stronach Doliny Baryczy. Dziś na terenie tym znajduje się ponad 200 stawów, przy czym wiele z nich swą formą przypomina stawy naturalne. Do dziś są one miejscem hodowli ryb, przy czym gatunkiem najważniejszym dla lokalnej gospodarki od wieków pozostaje karp. Z powodzeniem hoduje się tu również lina, amura oraz tołpygę.

Część stawów służy jako łowiska komercyjne, część objęta jest ochroną w ramach rezerwatu przyrody „Stawy Milickie”. Powstał on w 1963 roku, przy czym aż 2/3 jego powierzchni zajmują stawy. Na terenie rezerwatu ochronie podlegają przede wszystkim ptaki oraz rzadkie środowiska wodne i błotne. Stawy Milickie są jednym z ulubionych miejsc lęgowych gęsi gęgawy, często pojawiają się tu również bączki, błotniaki stawowe, żurawie oraz rybitwy.

Jeśli planujesz wycieczkę na Stawy Milickie to warto odpowiednio się wyposażyć – polecany artykuł w tym temacie: Narzędzia służące do obserwacji biologicznych.

Stawy Milickie mogą się też pochwalić bogatą szatą roślinną, a na ich terenie występuje aż 17 gatunków chronionych. Wszystko to sprawia, iż wycieczki po terenie tego rezerwatu przyrody stają się wspaniałą przygodą dla turystów oraz dla przyrodników.