Zabytkowe zapory i elektrownie wodne.

W sąsiedztwie doliny Bobru znajduje się kilkadziesiąt obiektów zabytkowych. Wśród tej grupy niezwykle ciekawy jest kompleks dawnych zapór i elektrowni wodnych. Rzeka Bóbr, stanowiła również czynnik rozwoju osadnictwa w tej części Dolnego Śląska. Po katastrofalnych dla regionu powodziach w 1888 i 1897 r. profesor Otto Intze opracował program ochrony przeciwpowodziowej w Sudetach. Z początkiem XX stulecia powstały zapory i elektrownie w Leśnej, Siedlęcinie, Wrzeszczynie i największa w Pilchowicach. Do dziś zapory wodne i część elektrowni zachowało dawny zabytkowy charakter. W części są udostępnione dla zwiedzających i wraz z systemem hydrotechnicznym z monumentalnymi zaporami, progami wodnymi stanowią niezwykle unikalny, na skalę tej części Europy, zabytek techniki. Wycieczka ta jest przeznaczona dla fanów techniki z przełomu XIX i XX w.