Wielkie Wędrowanie VIII

WIELKIE WĘDROWANIE VIII – PRZEJDŹ Z NAMI ok 100 KM!

Startujemy z Jeleniogórskiego Rynku (spod Neptuna) – 06.07.2018 o godzinie 18:00, kończymy 08.07.2018 w Złotoryi.

[ Idea ]

Impreza polega na przejściu około 100 km (Wielki Finał) lub około 50 km (Mały Finał) trasy . Idziemy w zwartej grupie i tempem zrównoważonym pomiędzy najszybszymi i najwolniejszymi uczestnikami. Pokonanie całej trasy stanowi niezłe wyzwanie - dystans, zmęczenie (w zeszłym roku pokonanie trasy zajęło 36 godzin), górski charakter terenu - podejścia, zejścia, upał, deszcz, błoto, kamienie itd. 

Począwszy od bieżącej edycji wprowadzamy Mały Finał i Wielki Finał - pierwszy z nich będzie miał miejsce w Siemicy po przebyciu ok. połowy trasy i naszym celem jest tutaj uhonorowanie osób, które przeszły niemały dystans, jednak nie zdecydują się pójść dalej. Wielki Finał ma miejsce po przebyciu ok. 100 km.
---------------------------------------
Zapisy na kontakt@gildia-przewodnicy.pl

Należy podać:
imię, nazwisko, e-mail, nr telefonu, miasto, wstępną deklaracje do którego etapy uczestnik planuje dojść oraz czy planuje nocleg w Złotoryi

---------------------------------------
Trasa:

I Etap 

Jelenia Góra - Wojanów - Góry Sokole - Mniszków - Miedzianka (pierwszy posiłek)

II Etap

Miedzianka - Płonina - Lipa - Siedmica (drugi posiłek i Mały Finał)

III Etap

Siedmica - Grobla - Radogost - Bazaltowa Góra - Myślibórz - Leszczyna (trzeci posiłek)

IV Etap 

Leszczyna - Rokitnica - Aurelia - Złotoryja (Wielki Finał)

---------------------
Posiłki będą odpłatne, a talony na nie będzie można kupić na Starcie Wielkiego Wędrowania na rynku w Jeleniej Górze
----------------------

Regulamin WIELKIEGO WĘDROWANIA z GILDIĄ PRZEWODNIKÓW SUDECKICH edycja 2017


1. WIELKIE WĘDROWANIE z GILDIĄ PRZEWODNIKÓW SUDECKICH, zwane dalej WIELKIM WĘDROWANIEM (WW) to impreza towarzyska, bez rywalizacji, przeznaczona dla turystów wytrawnych, preferujących umiarkowane tempo marszu. Uczestnicy zobowiązani są do dostosowania się do tempa grupy, które określa przewodnik prowadzący.

2. Organizatorem WIELKIEGO WĘDROWANIA jest Stowarzyszenie GILDIA PRZEWODNIKÓW SUDECKICH 

3. Uczestnicy zobowiązani są do marszu w grupie realizującej WIELKIE WĘDROWANIE pomiędzy przewodnikiem prowadzącym grupę i przewodnikiem zamykającym grupę.

4. Pełnoletność: osoby, które nie ukończyły osiemnastego roku życia mogą brać udział w WIELKIM WĘDROWANIU tylko pod opieką przynajmniej jednego z rodziców lub opiekunów.

5. Ekwipunek obowiązkowy: latarka - najlepiej czołówka (z zapasowymi bateriami), apteczka, naładowany telefon komórkowy (wraz z wpisanym telefonem dyżurnym Organizatora), dowód tożsamości.

6. Wyposażenie przydatne: kijki turystyczne, mapa turystyczna odblaski, okrycie przeciwdeszczowe, nakrycie głowy, krem z filtrem, wygodne buty (dostosowane do pokonywania długich dystansów), ekwipunek osobisty.

7. Odpowiednia kondycja oraz dobry stan zdrowia: udział w WIELKIM WĘDROWANIU odbywa się na własną odpowiedzialność - UBEZPIECZENIE należy wykupić indywidualnie.

8. Organizator zastrzega sobie prawo do ograniczenia liczby uczestników do 150 osób, decyduje kolejność zgłoszeń.

9. Uczestnik ma każdorazowo obowiązek poinformować prowadzących przewodników o rezygnacji. W przypadku braku informacji, Uczestnik może zostać obciążony kosztami akcji poszukiwawczej podjętej przez GOPR!

10. Przejście ma charakter dobrowolny i jest pozbawione rywalizacji.

11. Każdy Uczestnik podejmuje próbę WIELKIEGO WĘDROWANIA na własną odpowiedzialność.

12. Wszyscy Uczestnicy startując w próbie wyrażają zgodę na bezpłatną publikację ich wizerunku i danych w relacjach z WIELKIEGO WĘDROWANIA zamieszczonych w mediach oraz w reklamach, materiałach promocyjnych Organizatorów, partnerów, patronów medialnych i sponsorów.

13. Podczas WIELKIEGO WĘDROWANIA będzie czynny cały czas trwania imprezy TRANSPORT ALARMOWY tylko w przypadku zagrożenia życia lub zdrowia. Każdy z uczestników, który zrezygnuje z dalszego wędrowania z powodów innych niż powyższe oraz w miejscu nie wyznaczonym przez organizatorów jako punkt zjazdu, organizuje sobie transport powrotny na własną rękę bądź ma możliwość skorzystania z transportu organizatorów odpłatnie.

14. Przestrzeganie Regulaminu: WIELKIE WĘDROWANIE jest imprezą autorską, udział w niej oznacza pełną akceptację koncepcji pomysłodawcy. Każdy uczestnik WW ma obowiązek stosowania się do zaleceń organizatora przez cały okres trwania imprezy, w celu zapewnienia bezpieczeństwa i porządku. Nieprzestrzeganie regulaminu może spowodować wykluczeniem z listy uczestników.

15. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania imprezy i/lub zmiany przebiegu trasy (np. z powodu złych warunków atmosferycznych).

16. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zachowanie i mienie uczestników. Każdy z uczestników WIELKIEGO WĘDROWANIA ponosi odpowiedzialność wobec prawa cywilnego i karnego za własne zachowanie.

17. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z imprezy uczestnika, który zakłóca przebieg WIELKIEGO WĘDROWANIA dezorganizując realizację imprezy, bądź nie przestrzega niniejszego regulaminu.

18. Organizator WIELKIEGO WĘDROWANIA zastrzega sobie prawo do odmowy udziału w imprezie osobom, które swoim zachowaniem stwarzają zagrożenie bezpieczeństwa lub zakłócenia porządku imprezy.

19. Rozpoczynając imprezę uczestnik ma możliwość wykupienia tzw. „bonów żywnościowych”, które będą możliwe do zrealizowania podczas WIELKIEGO WĘDROWANIA na wyznaczonych punktach.

20. Rozstrzyganie spraw spornych należy do Organizatora.

21. Przepisy Regulaminu mogą ulec zmianie, a zmiany zostaną opublikowane na stronie internetowej www.gildia-przewodnicy.pl.

23. Przypadki nieuwzględnione w niniejszym Regulaminie będzie rozstrzygał Organizator.

22 Interpretacja niniejszych przepisów należy do Organizatora.

23. We wszystkich sprawach nieobjętych regulaminem obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego.