Reguła


Reguła Gildii Przewodników Sudeckich wedle modlitwy św. Tomasza z Akwinu na grobowcu jego w Tuluzie spisanej ku przestrzeganiu w wierze i ku pożytkowi powszechnemu ułożona.

 

- Panie, Ty lepiej aniżeli my sami wiesz, że każdy przewodnik się starzeje i pewnego dnia my także starzy będziemy.

***

- Od zgubnego nawyku mniemania, że musimy powiedzieć coś na każdy temat i przy każdej okazji zachowaj nas Panie.

***

- Od potrzeby prostowania każdemu jego ścieżek zachowaj nas Panie, uczyń mnie poważnym, lecz nie ponurym, czynnym, lecz nie narzucającym się.

***

- Od potrzeby spożytkowania wielkich zasobów mądrości, jakie dzięki Twej łasce posiedliśmy zachowaj nas Panie, bo wiesz, że wolimy zachować do końca paru przyjaciół.

***

- Od niekończącego brnięcia w szczegóły wyzwól nas Panie i daj łaskę, byśmy od razu przechodzili do rzeczy.

***

- Zamknij nam usta w przedmiocie własnych przygód i osiągnięć, w miarę jak ich przybywa i daj nam łaskę cierpliwego rozkoszowania się opowieściami o przejściach i cierpieniach tych, których stawiasz na naszej drodze.

***

- Nie śmiemy Cię prosić o lepszą pamięć, ale prosimy o większą pokorę i mniej zachwianą pewność, gdy moja wiedza będzie się różnić od cudzej, gdyż pycha czyni przewodników trudnymi do wytrzymania.

***

- Użycz nam Panie chwalebnego poczucia, że czasami możemy się mylić.

***

- Zachowaj nas Panie miłymi dla ludzi, choć z niektórymi z nich doprawdy trudno jest wytrzymać.

***

- Nie chcemy być świętymi Panie, ale zgryźliwi starzy przewodnicy, to jedno ze szczytowych osiągnięć szatana.

***

- Panie, Ty wiesz jak wodę zmienić w wino, udziel nam łaski abyśmy zawsze jedno i drugie odróżnić umieli.

***

- Zdolność dostrzegania dobrych rzeczy w nieoczekiwanych miejscach i niespodziewanych zalet w ludziach po których się tego nie spodziewamy, nawet i w nas samych daj nam Panie.

***

- Panie, tyś uczynił z Mojżesza takiego przewodnika co przez czterdzieści lat wodził lud po pustyni a mimo to na śmierć ich zanudzić nie zdołał, więc jeśli zechcesz i nam takiej łaski udzielić możesz. Tyś Syna swojego posłał takim szlakiem, który przez dwa tysiące lat dzień po dniu powtarzają tysiące pielgrzymów, więc i nas takich dróg nauczyć możesz.

Amen