Archiwum: Grudzień, 2011

Stanowisko G.P.S. w sprawie poszukiwania i wydobycia rudy uranu w Sudetach

W imieniu Przewodników Sudeckich zrzeszonych w stowarzyszeniu Gildia Przewodników Sudeckich im. Willa – Ericha Peuckerta, pragnę wyrazić sprzeciw związany z próbami badań i eksploatacją rud promieniotwórczych w Sudetach. W pełni solidaryzujemy się z mieszkańcami gminy Stara Kamienica i ich słusznym protestem. Uważamy, że wszelkie działania mające na celu eksploatację rud promieniotwórczych przyniosą naszemu regionowi, który ze względu na swoje walory przyrodnicze i historyczne wymaga szczególnej ochrony, nieodwracalne szkody.